Szyby z witrażami

We współpracy z pracowniami witrażystów oferujemy szyby zespolone z zamontowanymi w nich witrażami.
Witraże zamontowane bezpiecznie wewnątrz szyby zespolonej stanowią doskonały element dekoracyjny
naszych okien i drzwi, będąc jednocześnie łatwymi w utrzymaniu w czystości jak zwykła szyba.

Firma Insoglas współpracuje stale z pracownią witraży w Poznaniu:

„VIT-ROM” – Roman Piechocki,
ul. Łukaszewicza 42 / 1
tel.: 061 864 08 07